Indikatorji

 

Slika 2: Deleži PC uporabnikov interneta v populaciji od 10-75 let, v % (RIS 2004-2008)

Slika 3: Deleži PC uporabnikov interneta v populaciji od 10-75 let, v % ( RIS 1996-2003)