Tuji

  • Pew Internet - raziskave vpliva interneta na družine, družbene skupine, vsakodnevno življenje, delo, izobraževanje, skrb za zdravje in politično življenje v ZDA.
  • IDC - raziskave in napovedi gibanja trendov IKT.
  • Ovum - raziskave o tržnih vplivih tehnologije in spremembah trga na telekomunikacije, programske opreme in IT servisov.
  • Comerco Electronico Global - španski center za odličnost v informacijski družbi
  • Nielsen Online
  • Nielsen - raziskave v gl. blagovnih znamk
  • Pew Research