APEK

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) je ustanovljena kot neodvisni organ, ki ureja in nadzira telekomunikacijski trg, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Republiki Sloveniji in opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev ter opravlja naloge akreditacijskega organa za elektronski podpis.

Na telekomunikacijskem področju APEK ureja regulativno okolje in s tem omogoča enakopravno delovanje operaterjev na telekomunikacijskem trgu. Cilj APEK so sodobne in cenovno dostopne telekomunikacijske storitve, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije >>