Podjetja z dostopom

 

 

RIS 1997-2001: Podjetja, ki imajo dostop do interneta (v %) - VSA PODJETJA