Gospodinjstva z dostopom

Statistični urad RS ugotavlja, da je bilo leta 2012 v Sloveniji med 709.093 gospodinjstvi 73,9 % oz. 524.287 tistih, ki imajo dostop do interneta.

     

Stran si je ogledalo 83886 obiskovalcev