Projekcije števila

RIS je na podlagi preteklih podatkov za Slovenijo, na osnovi trendov v referenčnih državah EU in na podlagi poznavana razmer oblikoval projekcije oz. možne scenarije naraščanja števila PC uporabnikov interneta do leta 2015. Izdelani so trije scenarji, optimističen, pesimističen in srednji scenarij. Vnešen je tudi potencialni scenarij v primeru posebej aktivne podpore in promocije za storitve informacijske družbe; gre za potencialni scenarij, za katerega ocenjujemo, da je bil možen.

 

Slika 1: Delež PC uporabnikov interneta v populaciji 10-74 let: trend 1996-2008 in projekcije 2009-2015

Podrobnosti: