Overovitelji e-podpisa

Splošne informacije o elektronskem oz. digitalnem podpisu.

Overovitelji digitalnega podpisa po registru 16. aprila 2008 :