Inform. javnega značaja

Z informacijami javnega značaja se ukvarja tudi projekt EU EPSINET, ki ima cilj vzpodbuditi komercialno uporabo IJZ, približati zakonodajo s tega področja, predstaviti primere dobrega upravljanja z informacijami javnega značaja ter opozoriti na morebitne spore, ki se pojavljajo zaradi nelojalne konkurence, ekskluzivnih aranžmajev ali cenovne neskladnosti. Koordinator projekta EPSINET za Slovenijo je FDV.