Pregledovanje

Sestavni del portala RIS je zbirka informacij o RIS poročilih in publikacijah s področja informacijske družbe.

V levi navigaciji so posamezne vrste publikacij in druge kategorije, ki vsebujejo ustrezne publikacije in RIS poročila. Publikacije in RIS poročila je mogoče pregledovati tudi po posameznih kategorijah s pomočjo pregledovalnikov.  

Stran si je ogledalo 39018 obiskovalcev