Httpool

Httpool je spletna oglaševalska mreža, združuje najbolj poznane in vsebinsko bogate slovenske spletne strani. Deluje kot posrednik in svetovalec pri zakupu oglasnega prostora med oglaševalskimi agencijami, neposrednimi naročniki in spletnimi stranmi mreże.

Podjetje zagotavlja standardizirano merjenje obiskanosti in neposredno primerljivost spletnih medijev, poenoteno distribucijo oglasov na spletne strani, standardizirane meritve kazalcev učinkovitosti oglaševalskih akcij (ROI), natančno doseganje ciljnega občinstva in optimalni izkoristek oglaševalskih sredstev.

Httpool >>