Naslov cc:eGov: A handbook for Citizen-centric eGovernment
Leto 2007
Datum vnosa 20.12.2007
Povzetek

Poročilo je izdal evropski projekt cc:eGov, v njem pa so zbrane poglobljene analize o tem, kakšna bi morala biti javna e-uprava, ki je osredotočena na državljane. V poročilu so zbrana priporočila za uporabo določenih storitev, še posebej pa je poudarjen odnos med prejemniki in izvajalci storitev. Prejemnik storitev oziroma državljan mora biti na prvem mestu, podobno kot kupec. Zbranih je tudi nekaj intervjujev z različnimi državnimi administracijami, ki naj bi služile kot vzorni primeri.

Podrobnosti

Poročilo >> (pdf, 414 KB)

Ključne besede

e-uprava, državljan, storitve

Print

Publikacije - Poročila ()