Naslov Key data on Education in Europe 2005
Leto 2005
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 08.08.2005
Povzetek

Publikacija vsebuje 153 indikatorjev v šestih poglavjih. Poleg podatkov o vključenosti v izobraževanje na vseh stopnjah, deležih diplomirancev, človeških in finančnih virih, je v knjigi tudi vrsta podrobnih  podatkov o upravljanju v izobraževanju (kje se sprejemajo odločitve, avtonomija šol, postopki za evalvacijo izobraževalnega sistema). Posebno poglavje je posvečeno časovnim okvirom pouka, grupiranju učencev in njihovemu ocenjevanju. Indikatorji večinoma temeljijo na različnih Eurostat bazah podatkov, določeni indikatorji pa so del mednarodnih raziskav PISA 2003 in 2000 ter PIRLS 2001.

Podrobnosti

Publikacija >> (pdf, 5,28 MB, en)

Kratek povzetek >> (pdf, 413 KB, en)

Print