Naslov Posvet: Zloraba otrok s pomočjo spleta: vloga državnih organov, ponudnikov internetnih storitev in Centra za varnejši internet

Center za varnejši internet Slovenija, Spletno oko  v sodelovanju z Združenjem za informatiko in telekomunikacije, Gospodarska zbornica Slovenije in Upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave 5. in 6. oktobra 2011 organizira posvet Zloraba otrok s pomočjo spleta: vloga državnih organov, ponudnikov internetnih storitev in Centra za varnejši internet Slovenija.

Posvet je namenjen vsem, ki se pri delu ali zasebno srečujejo s tematiko varnosti otrok ter zlorabe otrok s pomočjo spleta. Cilj posveta je opozoriti na odgovornost, ki jo nosijo državni organi, organizacije, ponudniki internetnih storitev in tudi posamezniki za večjo varnost otrok in preprečevanje razširjanja  nezakonitih vsebin  na spletu. Vprašati se moramo, ne le – »Kaj moram storiti?« temveč  tudi, »Kaj lahko storim?«, da bomo preprečili nevarnosti, ki pretijo otrokom na spletu.

Posvet je vsebinsko razdeljen na dva dneva. Prvi dan je namenjen obravnavi problematike posnetkov spolnih zlorab otrok z vidika pregona in sodne obravnave kaznivih dejanj s poudarkom na zakonodajnih okvirjih, domači in tuji praksi ter pomenu sodelovanja organov pregona s ponudniki internetnih storitev.

Drugi danje namenjen referatom in diskusijam o vlogi ponudnikov internetnih storitev ob zaznavi kaznivega dejanja na spletu ter njihovih možnostih za ukrepanje. Predstavljeni bodo družbena in pravna odgovornost ponudnikov internetnih storitev ter pomen in praksa sodelovanja ponudnikov internetnih storitev z organi pregona ter civilno družbo pri nas in v tujini.

Osrednji dogodek drugega dne posveta bo okrogla miza z naslovom Sodelovanje ponudnikov internetnih storitevz organi pregona pri  obravnavi kaznivih dejanj na internetu in njihova družbena odgovornost. Sodelovanje na okrogli mizi so že potrdili predstavniki stroke, državnih organov, in industrije.

Posvet se bo prvi dan odvijal na Gospodarski zbornici Slovenije, drugi dan pa v veliki dvorani Fakultete za družbene vede.

Vabilo (pdf, sl) >>

 

Datum 05.10.2011
Print