Naslov Simbioz@ e-pismena Slovenija

V Sloveniji je po podatkih Eurostata za leto 2009 skoraj 90% prebivalcev, starejših od 65 let, ki niso še nikoli uporabili računalnika oziroma interneta, kar je precej pod povprečjem EU.

Hkrati pa je tukaj generacija Y, rojena v digitalni svet. Prav iz tega razloga se je Zavod Ypsilon odločil za izvedbo projekta Simbioz@, projekta, ki povezuje računalniško opismenjevanje, medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo.

Med 17. in 21. oktobrom se bo na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji odvijala največja prostovoljska akcija letošnje jeseni, Simbioz@ e-pismena Slovenija, s katero želimo starejše naučiti osnov računalništva in interneta. V enem tednu bodo mladi prostovoljci predstavnike starejše generacije skušali navdušiti nad računalniško tehnologijo. Osrednji namen akcije je starejšim dati priložnost pozitivne izkušnje z računalnikom in okrepiti njihovo samozavest, poleg tega pa pri mladih spodbuditi prostovoljstvo.

Teden opismenjevanja je že skoraj tukaj, še vedno pa iščemo precej veliko število prostovoljcev, ki se bodo za teden dni iz učencev prelevili v učitelje. S prijavo za prostovoljca so mladi postavljeni pred številne nove izzive: kako stopiti v stik s starejšimi, kako z njimi komunicirati in ohraniti potrpežljivost, kako se postaviti v vlogo učitelja, kako premagati strah pred medgeneracijskim sodelovanjem.

Z udeležbo na projektu mladi dobijo izkušnjo, ki jim bo še kako prav prišla v prihodnosti; veščine nastopanja, prenosa znanja, solidarnosti, potrpežljivosti, prijaznosti. Velik je tudi občutek zadovoljstva, ki ga razvijejo po končanih delavnicah.

Starejši so njihov strah že premagali, mnogi so se na delavnice že prijavili. Vprašanje, ki se pojavlja sedaj - lahko svoj strah presežejo tudi mladi?

Vir: Simbioza.eu.

Datum 07.10.2011
Print