Naslov Tiskovna konferenca, 3.7.2003

V senatni sobi Fakultete za družbene vede bo v četrtek, 3.7. 2003 ob 10 uri tiskovna konferenca, kjer bodo predstavljeni rezultati projekta SIBIS.

Projekt SIBIS je projekt Petega okvirnega programa EU, v katerem je FDV partner za Slovenijo, in obravnava informacijsko tehnologiji med 25 evropskimi državami in ZDA. Gre za eno redkih raziskav, ki omogoča podrobne primerjave Slovenije tako z državami EU kot s tranzicijskimi državami.

Na tiskovni konferenci bomo udeležencem razdelili dve najnovejši publikaciji projekta SIBIS:

  • Measuring the information society in the EU, the EU Accession Countries, Switzerland and the US.
  • Towards the Information Society in Europe and US.
Datum 27.06.2003
Print