Naslov Anketa o IKT med gospodinjstvi 2005

V aprilu 2005 je stekla anketa o informacijskih-komunikacijskih tehnologijiah (IKT) v gospodinjstvih. Anketa združuje uradni del Statističnega urada, ki je predpisan z določili Eurostata in se bistveno ne razlikuje od raziskave v letu 2004. V drugem delu ankete pa so vključena nekatera poglobljena vprašanja o uporabi interneta in mobilne telefonije s strani projekta RIS, Fakultete za družbene vede.

Raziskavo izvaja projekti RIS z osebnim anketiranjem in njena pomembna značilnost je zahteva po doseganju visoke stopnje odgovorov. Ker so nerespondenti v pogledu uporabe IKT pogosto različni od respondentov, je ciljna stopnja odgovorov v tej raziskavi preko 80%. Ocene na osnovi telefonskih anket in ankete z nižjo stopjno odgovorov namreč vse pogosteje precenjujejo uporabo IKT.

Rezultati bodo v celoti objavljeni javno.

Rezultate prvega (uradnega statističnega) dela bo objavil Statistični urad v jeseni 2005, rezultate drugega dela (RIS, FDV) pa bodo verjetno objavljen nekoliko prej.

Datum 01.04.2005
Print