Naslov Kabelska telefonija je po svetu vedno bolj v uporabi

Rast števila uporabnikov kabelske telefonije ostaja močna, saj se je v zadnjem letu po svetu število le-teh povečalo za 8 milijonov, ugotavlja In-Stat.

Rast je bila še posebej močna v Severni Ameriki, saj se zaključuje procedura vzpostavitve omrežij za telekomunikacijo preko spleta. Prioriteta operaterjev je trenutno večanje zmogljivosti ter privabljanje novih uporabnikov, predvsem poslovnih oziroma manjših ter srednje velikih podjetij. Z naslova kabelskih telefonskih storitev bodo v letu 2008 ustvarjeni prihodki v višini 12-ih milijonov $, v letu 2007 pa so znašali 10,7 milijonov $.

Do konca leta 2008 naj bi bilo skupno že 37 milijonov uporabnikov po svetu, leta 2012 pa naj bi se število povečalo na 64 milijonov.

Vir: In-Stat, 27.8.2008

Datum 17.09.2008
Print