Naslov Internet uporablja 58 % Slovencev v starosti 10-74 let

Statistični urad je objavil podatke o uporabi interneta v Sloveniji ter o nekaterih drugih IKT kazalcih.

V prvem četrtletju leta 2008 je imelo dostop do interneta 59 % gospodinjstev, kar je 1 odstotno točko več kot v enakem obdobju lani in hkrati za pet odstotnih točk več kot v enakem obdobju leta 2006. Povečuje se uporaba širokopasovne povezave, ki jo je v omenjenem obdobju uporabljalo že 50 % vseh gospodinjstev (6 odstotnih točk več kot v enakem obdobju lani in 16 odstotnih točk več kot leta 2006 ). 

Preglednica 1: Vrsta internetnih povezav v gospodinjstvih, Slovenija, 2006 -2008 (vir: SURS):

 

1. čet. 2006

1.čet 2007

1. čet. 2008

 

delež (%)

delež (%)

delež (%)

Ozkopasovna povezava

21

14

9

Širokopasovna povezava

34

44

50

Modem

16

9

5

ISDN

7

6

5

xDSL

21

29

30

Kabelski dostop

11

13

17

WAP, GPRS

23

24

27

UMTS

4

7

9

41 % gospodinjstev nima dostopa do interneta. Razlogi se skrivajo predvsem v tem, da interneta ne potrebujejo, nekateri ga ne znajo uporabljati, veliko pa je tudi takih, ki si ga ne morejo privoščiti. 

Raziskava beleži čedalje več rednih uporabnikov interneta (tisti, ki so splet uporabili v zadnjih treh mesecih). Teh je 58 % oziroma 990.000 oseb, kar je 2 odstotni točki kot v enakem obdobju lani (gre za osebe stare od 10 do 74 let). Tudi število dnevnih uporabnikov se je povečalo za 2 odstotni točki, na 42 %. 

Najpogostejša spletna aktivnost (prikazano na sliki spodaj) je iskanje informacij o blagu in storitvah (49 %). Sledi uporaba elektronske pošte (prav tako 49 %) ter branje ali prenašanje spletnih novic, časopisov, revij (33 %). 27 % oseb je internet uporabljalo za iskanje informacij povezanih z zdravjem, 25 % za storitve povezane s potovanji in nastanitvijo, 20 % pa za prenašanje programske opreme in e-bančništvo. 

Za izobraževanje je splet uporabljalo 38 % oseb, za pridobivanje novih znanj in informacij pa 33 %. Tečaje prek interneta je uporabljalo 3 % oseb, 22 % pa jih je prek spleta pridobivalo informacije o izobraževanju in tečajih. Državno upravo na spletu je obiskalo 30 % oseb. Uporabljali so jo predvsem za pridobivanje informacij (28 %), obrazcev (15 %) ter vračanje izpolnjenih obrazcev (6 %).

Največ rednih uporabnikov interneta je med mlajšimi osebami. Med osebami, starimi 10–15 let, je bilo rednih uporabnikov interneta 95 %, med osebami, starimi 55–74 let, pa le 17 %. Splet največ uporabljajo osebe z visoko izobrazbo (89 %), najmanj pa tisti z nižjo izobrazbo (43 %).

Napredne internetne storitve komuniciranja je v prvem četrtletju 2008 uporabljalo 34 % oseb v starosti od 10 do 74 let. Slaba tretjina oseb je brala spletne forume (29 %), 24 % jih je uporabljalo internet za neposredno sporočanje (instant messaging), 17 % za branje spletnih dnevnikov, 17 % oseb pa je pošiljalo sporočila v spletne klepetalnice, novičarske skupine ali forume. Internet je za telefoniranje ali videotelefoniranje s spletno kamero uporabljalo 10 % oseb.

V prvem četrtletju 2008 je 41 % oseb v starosti 10 do 74 let uporabljalo internet za pridobivanje in izmenjavo avdiovizualnih vsebin (npr. glasbe, filmov ali video datotek). Internet so uporabljale predvsem za prenašanje ali poslušanje glasbe (27 %), prenašanje ali gledanje filmov, kratkih posnetkov ali video datotek (25 %), gledanje spletne televizije (21 %), poslušanje spletnih radijskih postaj (19 %) ter za peer-to-peer izmenjavo filmov, glasbe ali video datotek (16 %).

Nekoliko se povečuje tudi delež oseb, ki nakupujejo prek spleta. Tovrstni nakup je že opravilo 22 % oseb v starosti 10–74 let (1 odstotno točko več kot v enakem obdobju 2007). Osebe so prek interneta najpogosteje naročale ali kupovale oblačila in športno opremo, različne dobrine za gospodinjstvo, potovanja ali počitniške nastanitve (npr. letalske karte, rezervacije), knjige, revije, časopise, elektronsko učno gradivo ter računalniško strojno opremo.

Raziskava vsebuje tudi vprašanja o uporabi mobilne telefonije. Med osebami v starosti od 10 do 74 let je bilo v prvem četrtletju 2008 že 90 % uporabnikov mobilnih telefonov (1 odstotno točko več kot lani). Med osebami, starimi 10–74 let, je bilo 24 % takih, ki so v prvem četrtletju 2008 uporabljale mobilne telefone za pošiljanje fotografij ali video posnetkov, 11 % oseb je prek mobilnih telefonov brskalo po internetu, 8 % oseb pa je nalagalo fotografije ali video posnetke neposredno z mobilnih telefonov na spletne strani. Na informativne storitve je bilo naročenih 5 % oseb, 5 % pa jih je prek mobilnih telefonov bralo elektronsko pošto.

Podatke so zbirali od 25. marca do 20. maja 2008. V anketo so vključene osebe starosti 10 do 74 let. V raziskavi je sodelovala 1.701 oseba.  

Vir: SURS, 1.10.2008.

Vir SURS
Datum 06.10.2008
Print