Naslov Skoraj 1,1 milijona rednih uporabnikov spleta

V 1. četrtletju letošnjega leta je imelo dostop do interneta 64 % slovenskih gospodinjstev, kar je 5 odstotnih točk več kot v enakem obdobju 2008, piše SURS. Za 6 odstotnih točk se je na tem področju povečal delež gospodinjstev brez otrok, delež gospodinjstev z otroki pa je ostal skoraj nespremenjen.

Skoraj 1,1 milijona rednih uporabnikov spleta

V opazovanem obdobju je internet redno uporabljalo skoraj 1,1 milijona oseb, kar odraža 64 % posameznikov v starosti 10-74 let. V primerjavi z enakim obdobjem leta 2008 se je omenjeni delež povečal za 6 odstotnih točk.

Starostna skupina z največjim deležem rednih uporabnikov spleta zavzame interval 10-15 let (98 %). Sledi skupina 16-34 let z 91 % deležem rednih uporabnikov interneta.

Manjša razlika med spoloma

Razlika med spoloma na področju redne uporabe interneta se je v 1. četrtletju 2009, v primerjavi z enakim obdobjem lani, zmanjšala za 2 odstotni točki v korist žensk. Med moškimi najdemo 65 % rednih uporabnikov spleta, med ženskami pa 64 %.

Večji delež širokopasovnega dostopa

Prvo četrtletje 2009 je Sloveniji prineslo 56 % gospodinjstev s širokopasovno povezavo, to je 6 odstotnih točk več kot v enakem obdobju leta 2008.

Najpogostejši način širokopasovnega dostopa predstavlja tehnologija xDSL (31 % gospodinjstev). Petina gospodinjstev uporablja kabelski dostop, 6 % gospodinjstev pa ostale načine širokopasovnega dostopa, kamor spada tudi optično omrežje.

Največ uporabnikov pošilja oz. prejema e-pošto

Večina posameznikov (54 %) je v 1. četrtletju letošnjega leta internet uporabljala za pošiljanje ali prejemanje e-pošte, kar je 5 odstotnih točk več kot v enakem obdobju lani. Druga najpogostejša raba spleta, iskanje informacij o blagu in storitvah, odraža 48 % delež, to je 1 odstotna točka manj kot v enakem obdobju 2008.

Storitve e-uprave je v prvih treh mesecih leta 2009 uporabljalo 31 % posameznikov (8 % jih je vračalo izpolnjene obrazce, kar je za 2 odstotni točki več kot v enakem obdobju 2008).

Porast e-nakupovanja

V 1. četrtletju 2009 je prek spleta že kdaj nakupovalo 28 % posameznikov, kar je 6 odstotnih točk več kot v prvih treh mesecih leta 2008.

Med temi osebami najdemo 83 % tistih, ki so prek spleta nakupovali v zadnjih 12 mesecih. Slednji so najpogosteje posegali po filmih, glasbi, knjigah, revijah in programsko opremo (43 %) ter oblekah in športni opremi (39 %).

Dobri dve tretjini spletnih kupcev, ki so nakupovali v zadnjih 12 mesecih, je najbolj pritegnila praktičnost takega nakupovanja. Redke, ki so ob tem naleteli na težave, pa je najbolj motila prepočasna dostava. Pri domačih ponudnikih je nakupovalo 84 % spletnih kupcev, 35 % pa pri ponudnikih v preostalih državah članicah EU.

Spletno komuniciranje narašča

Spletne forume je v opazovanem obdobju bralo 35 % oseb v starosti od 10 do 74 let, kar je 6 odstotnih točk več kot v enakem obdobju leta 2008. Telefonske ali videot klice je opravilo 15 % posameznikov (rast za 5 odstotnih točk), sporočila v spletne klepetalnice pa je pošiljalo 13 % oseb (rast za 4 odstotne točke).

Lastni profil je v socialnih omrežjih ustvarjalo ali urejalo 22 % posameznikov, največji delež pa so prispevale osebe v starosti 16-24 let (69 % med ženskami in 68 % med moškimi).

Vir: Muzlovič, Marko. Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2009. Stat.si, 5.10.2009

Vir slike: The Age

Vir SURS
Datum 08.10.2009
Print