Naslov Lani 1,7 milijarde uporabnikov interneta

Kljub gospodarski krizi se uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij povečuje, v poročilu ugotavlja Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU).

V letu 2009 je internet uporabljalo 26 % svetovnega prebivalstva ali približno 1,7 milijarde posameznikov. Penetracija interneta v razvitih državah je ob koncu lanskega leta dosegla 64 %, v državah v razvoju pa je znašala zgolj 18 %. Tretjina uporabnikov interneta v razvijajočih se državah prihaja iz Kitajske. Če slednje pri analizi ne bi upoštevali, bi penetracija interneta v državah v razvoju znašala le 14 %.

Mobilna penetracija je v državah v razvoju leta 2009 presegla 50 % in se do konca leta povzpela na 57 mobilnih telefonov na 100 prebivalcev. To je sicer znatno manj kot v razvitih državah, kjer penetracija presega 100 %, vendar pa se je mobilna penetracija v državah v razvoju med leti 2005 in 2009 več kot podvojila.

Širokopasovni mobilni dostop do interneta postaja vse bolj uveljavljen, saj je število njegovih naročnikov v letu 2008 preseglo naročnike fiksnih širokopasovnih priključkov. Pričakuje se, da bo razmah mobilnega širokopasovnega dostopa pripomogel k zmanjšanju digitalnega razkoraka, še posebej v državah v razvoju. Ob koncu leta 2009 je bilo po svetu 640 milijonov naročnikov mobilnega širokopasovnega dostopa in 490 milijonov naročnikov fiksnega širokopasovnega dostopa.

Za lažje spremljanje trendov razvoja informacijske družbe v posameznih državah je Mednarodna telekomunikacijska zveza oblikovala indeks razvitosti IKT, imenovan IDI, ki obsega 11 indikatorjev uporabe in dostopa do IKT ter veščin, povezanih s tovrstnimi tehnologijami.

Slovenija je v letu 2008 dosegla IDI indeks 6,26, kar jo v svetovnem merilu uvršča na 26. mesto – za Španijo in pred Izrael. Na prvem mestu se glede na omenjeni indeks nahaja Švedska (7,85). Sledijo Luksemburg (7,71), Južna Koreja (7,68), Danska (7,53) in Nizozemska (7,37).

Na podpodročju dostopa do IKT Slovenija izmed 159 držav zaseda 29. mesto, umešča se za ZDA in pred Španijo. Devetindvajseta je tudi na podpodročju uporabe IKT, kjer se uvršča za Estonijo in pred Grčijo. Slovenija se je najbolje odrezala na podpodročju IKT veščin, najdemo jo na 7. mestu – za Dansko in pred Novo Zelandijo.

Če Slovenijo primerjamo z drugimi evropskimi državami, se le-ta po indeksu IDI uvršča na 17. mesto, tako kot v svetovnem merilu se pozicionira za Španijo in pred Izraelom. V Evropi so se najbolje odrezale Švedska, Luksemburg, Danska, Nizozemska in Islandija, na samem repu lestvice pa se nahajajo Makedonija, Srbija, Turčija, Bosna in Hercegovina ter Albanija.

Poročilo (pdf, en) >>

 

Vir: ITU, februar 2010

Vir slike: UK Space

Vir ITU
Datum 28.04.2010
Print