Naslov ITU: S signalom mobilne telefonije pokrite 86% svetovne populacije

Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) je v najnovejšem poročilu predstavila pregled svetovnega stanja na različnih področjih informacijske družbe. Letošnje leto predstavlja središčno točko na poti do ciljev, ki jih je za leto 2015 opredelil Svetovni vrh o informacijski družbi (WSIS).

S signalom mobilne telefonije je bilo ob koncu leta 2008 pokritih skoraj 75% ruralnih območij po svetu, kar je približno 35 odstotnih točk več kot leta 2004. Na tem področju je na zadnjem mestu Afrika, kjer je leta 2008 takšen signal pokrival približno 50% podeželja. V državah v razvoju so ruralna področja slabo pokrita tudi z dostopom do interneta, predvsem zaradi težav z dobavljivostjo električnega omrežja in visokih cen računalniške opreme.

S signalom mobilne telefonije je pokrite 86% svetovne populacije, kar naj bi se do leta 2015 povečalo na 100%. Ob koncu leta 2009 je penetracija mobilne telefonije na svetovni ravni znašala 67%, kar je 47 odstotnih točk več kot leta 2003. Mobilna penetracija se nanaša na število priključkov, ki jih je lahko več na osebo. Če se bo sedanja rast obdržala, bo leta 2015 mobilno telefonijo dejansko uporabljalo več kot 50% prebivalcev sveta.

Ob koncu leta 2009 je internet uporabljalo 1,7 milijarde ljudi, kar odraža 26% svetovne populacije. Delež internetnih priključkov v populaciji se je med leti 2003 in 2009 podvojil, vendar pa kljub temu v državah v razvoju internet uporablja manj kot 20% prebivalcev.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) so med drugim tudi pomemben izobraževalni pripomoček. Če manj razvite države temu področju ne bodo namenile dodatne pozornosti, do leta 2015 ni mogoče pričakovati, da bodo vse izobraževalne ustanove po svetu opremljene z dostopom do interneta. IKT so izrednega pomena tudi za raziskovalne ustanove. Nacionalna raziskovalna in izobraževalna omrežja so bila v začetku leta 2010 prisotna v 62% držav po svetu.

Prek 75% držav sveta je že izvedlo vsaj eno iniciativo na področju mobilnega e-zdravja, ki igra pomembno vlogo na področju zdravljenja na daljavo. Večina razvitih držav je v zdravstvenem sektorju že začela izkoriščati prednosti IKT, denimo tako, da so uvedle kartoteke v elektronski obliki.

Ob koncu leta 2009 je na področju e-uprave osrednje spletno mesto z vsaj osnovnimi informacijami za državljane imelo 189 od 192 preučevanih držav, kar je 16 več kot leta 2003. Razvite države so že pričele ponujati številne interaktivne in transakcijske storitve e-uprave.

Pri doseganju večje stopnje e-vključenosti ima vse večjo vlogo tudi zagotavljanje vsebin v domačih jezikih uporabnikov, saj je znanje angleškega jezika prisotno pri le 15% svetovne populacije. Delež angleško govorečih uporabnikov interneta je leta 1996 znašal 80%, leta 2007 pa le še 30%, kar nakazuje, da je na medmrežju vse več povpraševanja po vsebinah v drugih jezikih.

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Itu.int, 2010

Vir slike: Knightsbridgeinvest.com

Vir ITU
Datum 15.09.2010
Print