Naslov Leta 2009 podjetja 644 milijonov evrov za opremo IKT in storitve za IT

Podjetja v Sloveniji z 10 ali več zaposlenimi (v nadaljevanju podjetja) so v letu 2009 porabila 644,4 milijona evrov (brez DDV) za strojno in programsko opremo za IT, storitve in svetovanje za IKT ter telekomunikacijske storitve, piše SURS. Omenjeni znesek predstavlja 1,35% vrednosti vseh njihovih nabav v letu 2009.

Največ so porabila velika podjetja - 283,9 milijona evrov ali 1,48% vrednosti vseh nabav. Srednje velika podjetja so za ta namen porabila 220,2 milijona evrov (brez DDV) ali 1,39%, mala podjetja pa 140,3 milijona evrov (brez DDV) ali 1,11% vrednosti vseh svojih nabav.

Podjetja v storitvenih dejavnostih so za ta namen porabila 446,3 milijona evrov (brez DDV) ali 69% celotne vrednosti sredstev. Podjetja v proizvodnih dejavnostih so za opremo in storitve za IKT namenila 198,1 milijona evrov (brez DDV), kar je 31% celotne vrednosti sredstev.

Podjetja so za IKT namenila 8% ali 324,6 milijona evrov vseh investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. 41% vseh investicij v IKT so predstavljale investicije v informacijsko opremo, 27% v komunikacijsko opremo, 4% pa v drugo opremo za IKT.

Investicije v neopredmetena osnovna sredstva za IKT (predpakirano, poslovno in storilnostno programsko opremo, licence) so predstavljala 28% vseh investicij v IKT.

Delež investicij v IKT glede na vse investicije v letu 2009 je bil največji v podjetjih v storitvenih dejavnostih, in sicer je obsegal 13%. V podjetjih v proizvodnih dejavnostih je delež investicij v IKT obsegal 4%

Na področju opreme in storitev v ospredju nabava informacijske opreme

Pri nabavah opreme za IKT in storitev za IT so podjetja v letu 2009 namenila največ (25%) sredstev za nabavo informacijske opreme. Za nabavo storitev in svetovanj za IT so porabila 23%, za nabavo predpakirane (standardne), poslovne in storilnostne programske opreme 18%, za nabavo komunikacijske opreme pa 14% sredstev v ta namen.

V vrednost storitev in svetovanj za IKT so bile vključene storitve gostovanja internetnih strani, oskrbe z infrastrukturo IT, načrtovanja ter razvoja uporabniške programske opreme, vzdrževanja in popravila računalnikov, upravljanja računalniškega omrežja ipd.

Največji del celotnega zneska za nabavo storitev in svetovanj za IKT so za ta namen porabila velika podjetja, in sicer 49%; srednje velika podjetja so porabila 29%, mala podjetja pa 22% za to namenjenih sredstev.

Za nabavo telekomunikacijskih storitev (tj. za uporabo storitev fiksne in mobilne telefonije ter za nabavo storitev dostopa do interneta itd.) so podjetja porabila skupaj 116,2 milijona evrov (brez DDV) ali 18% celotnega zneska, namenjenega za nabavo opreme in storitev za IKT.

Posamezno podjetje je za telekomunikacijske storitve porabilo povprečno 15.669 evrov. Najmanj sredstev so za ta namen porabila mala podjetja (glede na število zaposlenih oseb), in sicer 8.477 evrov na podjetje; srednje veliko podjetje je porabilo povprečno 28.055 evrov, veliko podjetje pa povprečno 133.894 evrov.

Podjetja, ki so januarja 2010 uporabljala za dostop do interneta le ozkopasovni dostop (9% podjetij), so v letu 2009 porabila za nabavo telekomunikacijskih storitev povprečno 408 evrov, podjetja s samo fiksnim širokopasovnim dostopom (85% podjetij) povprečno 5.189 evrov, podjetja s fiksnim in mobilnim širokopasovnim dostopom (88% podjetij) pa povprečno 15.202 evrov.

Strokovnjake za informacijsko tehnologijo (IT), ki so se v svojem delovnem času ukvarjali tudi z razvojem računalniške programske opreme za potrebe svojega podjetja, je v 2009 zaposlovalo 11% podjetij. Z razvojem računalniške opreme se je v teh podjetjih ukvarjalo približno 14.000 zaposlenih strokovnjakov IT.

Stroški za razvoja računalniške programske opreme za potrebe lastnega podjetja so v letu 2009 znašali 78,8 milijona evrov. 60% tega zneska so za ta namen porabila podjetja v storitvenih dejavnostih, 40% pa podjetja v proizvodnih dejavnostih.

23% podjetij je uporabljalo brezplačno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo znotraj skupine podjetij (npr. skupna uporaba programske opreme, ki jo je nabavilo in zanjo plačalo licenco podjetje znotraj skupine podjetij). V storitvenih dejavnostih je takšno obliko brezplačne IKT uporabljalo 28% podjetij, v proizvodnih dejavnostih pa 19% podjetij.

Vir: Zupan, Gregor. Stroški nabav za IKT in investicije v IKT v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi osebami, Slovenija, 2009 - končni podatki. Stat.si, 27.1.2011

Vir slike: Wordpress.com

Vir SURS
Datum 16.02.2011
Print