Naslov Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe 2011

Leta 2006 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 17. maj za svetovni dan informacijske družbe. Namen je vsakoletna promocija interneta kot globalnega medija in predstavitev vpliva uporabe IKT na gospodarstvo in družbo ter na zmanjševanje digitalne ločnice.

Na ploščadi Maximarketa v Ljubljani, bo 17. maja, med 10. in 17. uro, potekala predstavitev koristi in dosežkov ter storitve in rešitve IKT družbe. Predstavilo se bo več kot 20 civilnih organizacij in ustanov iz področja, spletne varnosti, odprtokodnih rešitev, e-šolstva, računalniškega svetovanja, e-javne uprave, robotike in računalništva.

Uporabnikov interneta manj v redko naseljenih območjih

Dostop do interneta je v 1. četrtletju 2010 imelo v Sloveniji 68% gospodinjstev (EU-27: 70 %). Razširjenost dostopa do interneta je povezana tudi s stopnjo urbanizacije območja: največ gospodinjstev z dostopom do interneta je bilo na srednje gosto naseljenih območjih, in sicer 75% (EU-27: 72%).

Na gosto naseljenih območjih je imelo dostop do interneta 68% gospodinjstev (EU-27: 74%), na redko naseljenih območjih pa 63% gospodinjstev (EU-27: 60%).

V 1. četrtletju 2010 je do interneta prek fiksne ali mobilne širokopasovne povezave dostopalo 62% gospodinjstev. Na redko poseljenih območjih je bilo takih gospodinjstev najmanj, in sicer 55% (EU-27: 50 %), hkrati pa je bilo tam največ gospodinjstev z dostopom do interneta prek fiksne ali mobilne ozkopasovne internetne povezave (8%).

Na gosto naseljenih območjih je bilo gospodinjstev s širokopasovnim dostopom do interneta 64% (EU-27: 66%), na srednje gosto naseljenih območjih pa 69 % (EU-27: 63%).

Vir: SURS, 16.5.2011.

Vir slike: Internationaldays.net

 

Datum 17.05.2011
Print