Naslov Slovenija osma po dostopnosti osnovnih storitev e-uprave

Rezultati poročila 9. meritve razvitosti e-uprave v Evropski uniji (študija Cap Gemini), ki je potekala od maja do decembra 2010, kažejo, da se dostopnost dvajsetih osnovnih storitev e-uprave v državah članicah še naprej izboljšuje.

V raziskavo so bile poleg 27 držav članic Evropske unije vključene tudi naslednje države: Hrvaška, Islandija, Norveška, Švica in Turčija. Na področju dostopnosti osnovnih storitev e-uprave najboljši rezultat (100% dostopnost) dosegajo Irska, Italija, Malta in Avstrija in Portugalska.

Slovenija na tem področju dosega 95% dostopnost, kar je nad povprečjem opazovanih držav (82%). To nas med 32 opazovanimi državami uvršča na 8. mesto.

Na področju dovršenosti storitev e-uprave z rezultatom 100% vrh lestvice zasedajo Irska, Malta, Avstrija in Portugalska. Slovenija se s skupnim rezultatom 97% uvršča nad povprečje opazovanih držav, ki je v letu 2010 znašalo 90%.

Dovršenost storitev e-uprave se ocenjuje na petih različnih stopnjah, ki obsegajo: informacije, enosmerno interakcijo, dvosmerno interakcijo, transakcije in avtomatizacijo.

Dostopnost storitev le prvi korak

Sodeč po podatkih za leto 2010 je v EU 20 osnovnih javnih storitev v veliki večini dostopnih prek spleta. Te storitve so tudi vse bolj dovršene, vendar je njihova dostopnost le prvi korak, saj je za zmanjševanje digitalnega razkoraka na tem področju potrebno preučiti in razumeti razloge za njihovo uporabo.

Poročila o stanju e-uprave v EU (Capgemini in druge organizacije):

9. poročilo (2010, pdf, en) >>

8. poročilo (2009, pdf, en) >>

7. poročilo (2007, pdf, en) >>

6. poročilo 2006, pdf, en) >>

5. poročilo (2004, pdf, en) >>

4. poročilo (2003, pdf, en) >>

3. poročilo (2002, pdf, en) >>

2. poročilo (2002, pdf, en) >>

Primerjava 1. in 2. poročila (2003, pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, 2010

Vir slike: eGovAsia

Vir: Capgemini.com, 2011.

Vir slike: Infodev.org.

 

 

Datum 18.07.2011
EU viriEU ostalo
ViriEU viri
Print