Naslov 89% gospodinjstev v EU uporablja mobilno telefonijo

V EU je zaznati skoraj univerzalen dostop do telefonije, saj v povprečju 98% gospodinjstev uporablja bodisi fiksno bodisi mobilno telefonijo, je pokazala raziskava uporabe elektronskih komunikacij, ki je bila izvedena v februarju in marcu 2011 na vzorcu 26.836 gospodinjstev v 27 državah članicah EU.

Slovenija med državami s 100% pokritostjo s telefonijo

Slovenija se skupaj s Ciprom, Dansko, Luksemburgom, Malto, Nizozemsko in Švedsko uvršča med države, kjer ima vsako gospodinjstvo dostop do bodisi fiksne bodisi mobilne telefonije. Na repu te lestvice najdemo Bolgarijo (92% pokritost) in Romunijo (89%).

 

Več gospodinjstev uporablja mobilno kot pa fiksno telefonijo

Velika večina (89%) gospodinjstev na ravni EU-27 ima dostop do mobilne telefonije, nekoliko manj gospodinjstev (71%) pa uporablja fiksno telefonijo.  Samo mobilno telefonijo (brez fiksne telefonije) uporablja 27% gospodinjstev v EU-27 (SI: 16%), kar je za 9 odstotnih točk več kot pred petimi leti.

 

Cena mobilne telefonije ena od glavnih omejitev rasti

Možnost mobilnega internetnega dostopa ima 34% uporabnikov mobilne telefonije v EU (v Sloveniji 51%), ki so stari vsaj 15 let. Hkrati 50% uporabnikov mobilne telefonije v EU omejuje lastno uporabo mobilnega interneta, ker jih skrbijo stroški (v Sloveniji je takih 56%).

Potrošniki pa so še nekoliko bolj zaskrbljeni glede cen klicev. Delež uporabnikov mobilne telefonije, starih vsaj 15 let, ki klice omejujejo zaradi visokih stroškov, v EU-27 znaša 65%, v Sloveniji pa 67%.

Poročilo (pdf, en) >>

Primerjava med Slovenijo in EU-27 (pdf, en) >>

Vir: Europa.eu, julij 2011.

Vir slike: mobilephonez.com.

 

Datum 07.09.2011
EU viriEurobarometer
EU ostalo
ViriEU viri
Print