Naslov V Evropi internet prehiteva televizijo

EIAA je opravil raziskavo, v kateri ugotavlja, da so uporabniki interneta v Evropi zelo dovzetni za novosti, ki jim jih ta prinaša. Pomembna ugotovitev je tudi, da je uporaba interneta v segmentu mlajše populacije prvič presegla gledanje televizije.

Internet tedensko uporablja 57 % Evropejcev. V desetih evropskih državah, ki so bile vključene v raziskavo, to skupaj obsega 169 milijonov ljudi.

Najpomembnejša ugotovitev v je, da je internet po pogostosti uporabe prvič prehitel televizijo. Ugotovitev velja za populacijo od 16 do 24 let. Kar 82 % te populacije namreč internet uporablja od 5 do 7 dni na teden, medtem ko enako časovno obdobje televizijo gleda 77 % ljudi, kar je 5 % manj kot lani. 48 % mladih je izjavilo, da je (njihova) uporaba interneta narasla neposredno na račun manj časa preživetega pred televizijo. Mladi so izjavili tudi, da za brskanje porabijo 10 % več časa, kot za gledanje televizije.

Internet je čedalje bolj priljubljen tudi pri starejših: v populaciji nad 55 let je uporaba glede na leto 2006 zrasla za 12 % (tedenska uporaba), pri ženskah pa je ta delež zrasel za 8 %.

Narašča tudi število ur, ki jih uporabniki preživijo na internetu: v povprečju za to porabijo 11,9 ur na teden. 29 % (48 milijonov) jih na internetu preživi 16 ali več ur na teden.

Raziskava za vse starostne razrede kaže, da tu televizija še naprej vodi. 75 % internetnih uporabnikov internet uporablja 5 do 7 dni na teden, kar je 61 % povečanje glede na leto 2004. Televizijo od 5 do 7 dni na teden gleda 86 % ljudi, ta delež se ne spreminja zadnja tri leta.

Kar se tiče uporabe interneta za določen namen, močno narašča uporaba le tega za družabne mreže. Pred uporabo interneta za komuniciranje v tovrstnih mrežah sta samo še spletno iskanje in uporaba elektronske pošte. Podrobnosti so prikazane v preglednici spodaj.

Preglednica: Najbolj pogoste dejavnosti uporabnikov interneta, september 2007 (vir: EIAA)

Dejavnost Delež
Spletno iskanje 87 %

Uporaba elektronske pošte

81 %

Uporaba družabnih mrež

42 %

Uporaba programov za izmenjavo sporočil

37 %

Pridobivanje glasbe

31 %

Poslušanje radia

31 %

Gledanje televizije, filmov ali drugih video vsebin

30 %

Podajanje mnenj in kritik

27 %

Izmenjava mnenj in občutkov na forumih

26 %

Pridobivanje filmov, televizijskih vsebin ali drugih video posnetkov

20 %

Zanimiv podatek je tudi, da 83 % anketirancev "ne bi moglo preživeti" brez vsaj ene izmed spletnih aktivnosti. 32 % jih nujno potrebuje elektronsko pošto. 96 % uporabnikov interneta je priznalo, da na račun interneta zanemarjajo ostale aktivnosti.

V raziskavi je sodelovalo 7.008 ljudi iz Evrope iz držav Velika Britanija, Nemčija, Francija , Španija, Italija, iz Nordijskih držav, Belgije ter Nizozemske. Anketa je potekala telefonsko, izvajali pa so jo septembra 2007. Vir: EIAA, 12. 11.2007.

Vir EIAA
Datum 15.12.2007
Print