O projektu

RIS Raba interneta v Sloveniji je akademski neprofitni projekt Centra za metodologijo in informatiko znotraj Fakultete za družbene vede v Okviru Univerze v Ljubljani. Poteka od leta 1996 in proučuje družboslovne vidike informacijske tehnologije, predvsem interneta (IKT, ebančništvo, enakupovanje, eavtomobilizem, ezdravje, efarmacija, eturizem, ekultura) in mobilne telefonije.  

Objave (članki, povzetki, predstavitve...) se iz spletne strani RIS.org lahko obravnavajo, lahko se jih citira ali povzema, seveda z obvezno navedbo vira.

V tem okviru je izoblikoval specifično poslanstvo, skrb za zasebnost ter javnost poslovanja.  

Kontakti >>

Pogosta vprašanja >>

Vaši predlogi >>