Naslov E-ureditev & pravo

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je leta 2011 e-upravo uporabljalo 92,9% podjetij (10 ali več zaposlenih).

Največ jih je uporabljalo e-upravo za pridobivanje informacij (89,8%) in obrazcev (89,2%). 76% podjetij je uporabljalo e-upravo za vračanje izpolnjenih obrazcev, 73,6% pa za popolno vodenje postopka na elektronski način.

Po podatkih Eurostata je leta 2008 uporabljalo e-upravo 88 % slovenskih podjetij, leta 2007 pa 83 %.

Leta 2004 je e-upravo uporabljalo samo 47 % podjetij, naslednje leto 72 %, leta 2006 pa že 75 %.

Povprečje EU27 je leta 2004 znašalo 51 %, leta 2005 57 %, naslednje leto 63 %, v letu 2007 65% in lansko leto (2008) 68 %.

V letu 2008 so e-upravo največ uporabljala islandska (91 %) in irska podjetja (91 %), leta 2007 finska podjetja (94 %), v letu 2006 so bila to islandska (95 %) podjetja, leto prej finska (91%), v letu 2004 pa švedska podjetja (92 %).

Vir:

Vir slike: www.informacijskadruzba.si

Datum 25.02.2009
Print