Naslov Letos v ZDA zmanjšanje spletnih oglaševalskih izdatkov

Predhodne napovedi so kazale, da se bodo v ZDA izdatki za spletno oglaševanje v letu 2009 povečali, piše eMarketer. Novejši podatki kažejo, da bodo ZDA v letu 2009 spletnim oglasom namenile 22,4 milijarde ameriških dolarjev, kar je 4,6 % manj kot v letu 2008.

To je sicer prvi primer negativne rasti tega trga vse od leta 2002, vendar pa je zaradi okrevanja ameriškega gospodarstva pričakovati, da bodo spletni oglaševalski izdatki v letu 2010 narasli na 23,6 milijarde dolarjev. To je 5,5 % več kot leta 2009 in hkrati pomeni dvig nad raven, zabeleženo v letu 2008, ki je znašala 23,4 milijarde dolarjev.

eMarketer za 100 največjih ameriških oglaševalcev ugotavlja, da le-ti za spletno prikazno oglaševanje namenjajo razmeroma majhne deleže svojih sredstev. Omenjeni oglaševalci so zadržani do večjih investicij v spletne oglase, kar pa nima ugodnega vpliva na rast celotnega trga.

Vir: Hallerman, David. US Advertising Spending. eMarketer.com, december 2009

Vir slike: WATBlog

Datum 24.12.2009
Print