Naslov Varnost v informacijski družbi
Avtor Svete Uroš;
Leto 2005
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 09.01.2006
Povzetek
Nesporno je, da ima razširjena uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, še zlasti ko gre za zbiranje, obdelavo in prenos podatkov, tudi izrazite varnostne implikacije. Uroš Svete v pričujoči knjigi postavi tezo, da sta družbeno-kulturni okvir in človek tista dejavnika, ki določata, kakšne bodo varnostne implikacije uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v dani skupnosti in kakšni bodo odnosi med temi skupnostmi na globalni ravni. Sama tehnologija v varnostni razpravi ni neodvisna spremenljivka, ki bi imela v različnih družbah enake varnostne implikacije.
 
Avtorjeva empirična analiza ponuja temeljito in poglobljeno primerjalno analizo varnostnih implikacij uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v Združenih državah Amerike, na Kitajskem, v Nemčiji, na Švedskem in v Švici. V študiji primera konflikta med Združenimi državami Amerike in 'protiteroristično koalicijo' na eni strani ter iraškim režimom oziroma iraškimi islamističnimi uporniki in teroristi iz islamskih držav na drugi strani, opozori na vso kompleksnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v sodobnih konfliktih.
 
Knjiga je kljub svoji znanstveni zahtevnosti berljiva in razumljiva in zanimiva ne le za strokovno, temveč tudi za obveščeno laično javnost.
Print