Naslov V Sloveniji je 120 tisoč obiskovalcev blogov in 16 tisoč oseb z lastnim blogom

Statistični urad je objavil podrobnosti o anketi IKT 2007 med gospodinjstvi.  Med 950 tisoč rednimi uporabniki (po definiciji SURSA so to uporabniki, ki so internet uporabili v zadnjih 3 mesecih) v starosti 10-74 let obiskuje bloge 120 tisoč Slovencev, lastnega pa ima okoli 16 tisoč oseb.

Ocena  za 120 tisoč obiskovalcev blogov ima sicer interval zaupanja, pri 95% stopnji je to v grobem okoli 20 tisoč uporabnikov v vsako smer, torej je intervalna ocena med 100 in 140 tisoč.

Ocena za število oseb z lastnim blogom je nekoliko manj natančna, 95% interval je med 7 in 24 tisoč.

Ker gre za večjo uradno anketo (n=1700) na osnovi verjetnostnega vzorca, ki je vključevala  osebno anketiranje, ima visoko stopnjo sodelovanja in je v skladu z metodologijo Eurostat, je točnost ocen na razmeroma visokem nivoju. Se pa ocene iz tovrstnih anket pogosto razlikujejo od ocen na osnovi običajnih telefonskih anket  ali on-line meritev, ki število uporabnikov interneta in njihove aktivnosti  precenjujejo. To še posebej velja zato, ker zgornje ocene vključujejo najširši krog uporabnikov interneta (zadnje 3 mesece) in najširši koncept obiskanosti (Ali ste v zadnjih treh mesecih obiskali...).

Dodajmo, da je obiskovalcev forumov bistveno več, okoli 370 tisoč.

Podrobnosti:

Datum 05.12.2007
Print