Navidezni svetovi

Ime Active Worlds
Opis

V beta fazi je 3-D virtualni svet Active Worlds začel delovati leta 1995, za širšo javnost pa leta 1997. Ponuja brezplačen dostop do splošnih javnih območij, za dostop do prav vseh območij pa je potrebno biti državljan, za kar je potrebno mesečno odšteti 7 $. Active Worlds je precej podoben realnemu svetu, saj veliko svetov znotraj omenjenega virtualnega sveta temelji na resničnih državah.

Print