Navidezni svetovi

Ime Habbo Hotel
Opis

Habbo Hotel je virtualni svet, namenjen najstnikom, ki obstaja od januarja 2001. Dostop je brezplačen, nekatere vsebine pa so plačljive. Glavna tema sveta je hotel, ki ga sestavljajo avle in sobe. Sobe je mogoče opremiti s pohištvom, ki ga kupimo s tako imenovanimi Habbo krediti. Le-te je moč kupiti v različnih denarnih enotah in na različne načine. Habbo ni samo ameriški, saj je na voljo 16 različic za stanovalce različnih držav, med katerimi najdemo tudi Veliko Britanijo, Japonsko, Švico in Italijo.

Podjetje

Sulake Labs

Print