RIS poročila

Naslov Spletna obiskanost v letu 2007
Leto 2007
Uvod

Najbolj uporabljani spletni strani v Sloveniji v letu 2007 sta bili Google.com z 80 % mesečnim dosegom, kar pomeni okoli 893.000 ljudi in Najdi.si s 74 % mesečnim dosegom. Med 18 merjenimi spletnimi stranmi jih 13 dosega več kot 30 % mesečni doseg.

Povzetek

Poročilo temelji na telefonski raziskavi (n=484), izvedeni oktobra 2007. Glavne ugotovitve:

Oktobra 2007 se je za internetne uporabnike izreklo 66% vprašanih v populaciji od 12 do 65 let.

Mesečni PC uporabniki interneta so ocenjevali uporabljanje 18 spletnih strani. Najbolj uporabljani spletni strani sta Google.com z 80% mesečnim dosegom, kar pomeni okoli 893.000 ljudi in Najdi.si s 74% mesečnim dosegom.

Med 18 merjenimi spletnimi stranmi jih 13 dosega več kot 30% mesečni doseg.

Med prvimi desetimi najbolj obiskanimi stranmi med mesečnimi uporabniki interneta so: Google (združeno google.com in gmail.com) (84%), Najdi.si (75%), 24ur.com (60%), Microsoft (združeno) (53%), Bolha.com (44%), Siol.net (38%), Yahoo.com (38%), YouTube.com (38%), RTV Slovenija (35%) in Wikipedia (33%) .

Med prvimi desetimi najbolj obiskanimi stranmi sta »novinca« YouTube in Wikipedia.

Največji porast dnevne uporabe beleži Google.com, saj ga uporablja kar 13% več mesečnih uporabnikov kot v enakem obdobju v lanskem letu.  Sledita mu Najdi.si ter 24ur.com, ki ju uporablja 9% več mesečnih uporabnikov.

Primerjava med uporabniki Google.com in Najdi.si kaže da glede na demografske podatke ni večjih razlik med uporabniki.  Večje razlike med uporabo teh dveh iskalnikov zaznamo le glede na starost respondentov, kjer ugotavljamo, da Najdi.si uporabljajo nekoliko starejši respondenti (starejši od 50 let) oziroma srednja generacija (med 30 in 39 let), Google pa bolj pogosto uporabljajo mlajši respondenti. 

 

 

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF