Naslov E-nakupovanje

Po podatkih SURS raziskava uporaba IKT, je v letu 2012 spletni nakup (kadarkoli) že opravilo 39% oseb v starosti 10 – 74 let (enak delež kot v 2011). To je glede na leto 2010 za 5 % več, glede na leto 2009 za 10 % več in kar za 17 % več, kot leta 2008, ko je bil delež le 22 % oseb.

V prvem četrtletju 2012 je po internetu naročilo ali kupilo blago ali storitve 22 % oseb. Osebe, ki so do tega obdobja v zadnjih 12 mesecih opravile internetni nakup (33 %), so najpogosteje naročale ali kupovale oblačila in športno opremo, turistične nastanitvene zmogljivosti, različne dobrine za gospodinjstvo, vstopnice za prireditve, knjige, revije, časopise in računalniško strojno opremo.

Čeprav se v Sloveniji spletno nakupovanje povečuje, pa je delež oseb, ki je v zadnjih 12 mesecih opravil nakup preko spleta, še vedno pod povprečjem članic EU. Eden od razlogov za nenakup je predvsem nezaupanje v varnost denarne transakcije, ostali razlogi so predstavljeni v RIS poročilu (2005).

Povprečje e-nakupovanja v EU27 je leta 2011 znašalo 58 %. Največji delež so zabeležili v Veliki Britaniji (82 %),  Norveškem (78 %) ter na Danskem (77 %). Najmanjši delež je bil izmerjen v Litvi (25 %), Bolgariji (13 %) in Romuniji (13 %).

Nezaupanje v varnost nakupa je sicer glavna ovira za razcvet e-nakupovanja. Leta 2006 se v EU 27 okoli 12 % posameznikov, v starosti 16 do 74 let, v zadnjih 12 mesecih ni odločilo za nakup izdelka ali storitve prek spleta, saj na njem niso hoteli objaviti svojih bančnih podatkov. Tovrstne zasebno - varnostne skrbi so bile najbolj pogosto vzrok za ne-nakup preko interneta v Španiji (27 %), na Finskem (26 %) in na Cipru (20 %), medtem ko je povprečje EU 27 znašalo 12 %. V Sloveniji smo zabeležili 19 % delež posameznikov, ki se za nakup prek spleta niso odločili zaradi varnostnih razlogov.

Vir: RIS.org

RIS poročila:

 

Datum 10.03.2008
Print