Naslov E-izobraževanje

Slovenija sodi med države EU, kjer se internet v največji meri uporablja za neformalne namene izobraževanja, po drugi strani pa nastaja pri formalni rabi interneta v poučevanju (v primerjavi z EU)  v Sloveniji vse večji zaostanek.

Po zadnji raziskavi Eurostata, je leta 2010 uporabljalo internet za iskanje informacij z namenom učenja 42 % prebivalcev v Sloveniji. 

Glede na raziskavo SURS, je leta 2010 48,5 % rednih uporabnikov interneta uporabljalo internet za izobraževanje in tečaje. Od tega jih je 26,4 % iskalo informacije o izobraževanju, 4,8 % jih je opravljalo tečaj preko spleta, 43,9 % pa jih je splet uporabljalo za pridobivanje novih znanj in informacij. 

Slovenija ima tudi nekoliko nadpovrečno infrastrukturo (šole s spletno stranjo, LAN, širokopasovni dostop) ter  visoko pripravljenost učiteljev za uporabo IKT.

Izrazito zaostajanje za povprečjem EU pa nastaja na področju rabe IKT v učilnici, pa tudi v razmerju med številom računalnikov na učenca.

Povprečno število računalnikov v Sloveniji namreč znaša le 8 na 100 učencev. Evropsko povprečje znaša 11,3 na 100 učencev, med državami EU15 pa 12,1. Rezultati se za Slovenijo ujemajo s trendi, ki so jih kazale RIS raziskave med podjetji, učitelji, učenci in šolskimi zavodi v prejšnjih letih.

Glede računalnikov s širokopasovno internetno povezavo beležimo v Sloveniji povprečje 7,5 takšnih računalnikov na učenca, medtem ko v EU25 to povprečje znaša 9,9. Istočasno je imelo 85 % slovenskih šol brezžično internetno povezavo, kar je višji delež kot v EU25 (67 %).

Povezave:

 

Datum 12.09.2006
Print