Naslov E-farmacija

SURSovi podatki iz leta 2011 kažejo, da se je interneta za pridobivanje informacij povezanih z zdravjem poslužilo 47 % uporabnikov interneta (leta 2008 pa 27%), kar potrjujejo tudi Eurostatovi podatki.

 

Med uporabniki interneta na spletu v največjo meri iščejo zdravstvene informacije v Islandiji (61 %), Finski (58 %) in Danski (54 %). Povprečje EU27 je (38 %).

V letu 2008 je raziskava Pew Internet ugotavlja, da se je v ZDA 75 % uporabnikov interneta že kdaj zateklo k iskanju informacij povezanih z zdravjem. Med rednimi uporabniki spleta v te namene je največ tistih, ki imajo kronične bolezni. Podobne trende je RIS raziskava zaznala tudi v Sloveniji. Med kroničnimi bolniki jih namreč 28 % išče informacije na spletu.

Pregled kontinuiranih telefonskih raziskav jasno kaže, da je zanimanje za to področje, posebej za e-nakupovanje zdravil, med mesečnimi uporabniki interneta razmeroma skromno. Delež tistih, ki jih nakup zanima, tudi ne narašča. V absolutnem smislu pa zaradi hitre širitve interneta število tovrstnih interesentov kljub temu narašča.

Za e-nakupovanje zdravil neposredno od veletrgovca se je leta 2001 zanimalo 72.000 oseb, kar je predstavljalo 16 % vseh mesečnih uporabnikov spleta konec leta 2001. Po drugi strani delež uporabnikov, ki izražajo tovrstno zanimanje, stagnira že od leta 1997 (na 16 %).

Vir: RIS.org

Vir: SURS

Povezave:

Datum 06.10.2008
Print