RIS poročila


Število zapisov na stran

Naslov Avtor Leto
E-kompetentni državljan Slovenije danes Katja Prevodnik; Vehovar Vasja 2011
Socialna omrežja 2011 Jerman Kuželički Ajda; Lebar Lea; Vehovar Vasja 2011
Digitalni razkorak 2010 Katja Prevodnik; Tina Činkole; Vehovar Vasja 2011
Razvoj pan-evropskih storitev informacijske... Vintar Mirko; Kunstelj Mateja; Keržič Damijana; Stanimirović Dalibor; Vehovar Vasja; Berce JaroslavLozar Manfreda Katja; Lobe Bojana; Saša Mašič 2010
Internet in slovenska država 2010 Saša Mašič; Vehovar Vasja 2010
Spletne skupnosti 2010 Vehovar Vasja; Tina Činkole; Petrovčič Andraž; Saša Mašič 2010
Digitalni razkorak 2009: Ovire pri uporabi... Vehovar Vasja; Dolničar Vesna, Činkole Tina 2010
Digitalni razkorak 2010
Spletna obiskanost 2010 Barbara N. Brečko 2010
Eurostat 2008: Primerjava Slovenije z EU... Barbara N. Brečko 2009
Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji... Katja Prevodnik 2009
Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic... dr. Marija Breznik Močnik, dr. Maja Bogataj Jančič, dr. Matej Kovačič, mag. Aldo Milohnić 2008
E-farmacija 2009 Jelena Travar; Vehovar Vasja; Kogovšek Luka 2009
E-avtomobilizem 2009 Činkole Tina; Vehovar Vasja; Kogovšek Luka 2008
Blogi 2009 Kozic Tina; Činkole Tina; Vehovar Vasja 2009
Nevarnosti, aktivnosti in spretnosti na... Kozic Tina; Činkole Tina; Vehovar Vasja 2009
Evalvacija stanja ter ukrepi za izboljš... Barbara N. Brečko 2009
Uporaba interneta- primerjava RIS-SURS 2008... Barbara N. Brečko 2009
Šolajoči in uporaba IKT Barbara N. Brečko, Vehovar Vasja 2009
E-bančništvo 2009 Kozic Tina; Katja Prevodnik; Vehovar Vasja; Kogovšek Luka 2009
E-nakupovanje 2009 Kozic Tina; Katja Prevodnik; Vehovar Vasja; Kogovšek Luka 2009
Uporaba interneta 2007 Vehovar Vasja; Barbara N. Brečko 2008
Spletna obiskanost v letu 2007 Barbara N. Brečko; Vehovar Vasja 2007
Spletna obiskanost in oglaševanje 2007 Barbara N. Brečko; Vehovar Vasja 2007
Spletna obiskanost 2006 Vehovar Vasja; Zupanič Tina 2006
Mobilna telefonija Vehovar Vasja; Zupanič Tina 2006
Internet in slovenska država Vehovar Vasja; Zupanič Tina 2006
PC in mobilna raba interneta Vehovar Vasja; Zupanič Tina 2006
E-izobraževanje 2005/2006 - visokošolski... Pehan Vesna; Vehovar Vasja 2006
Razširitev metode časovne distance na problematiko... Vehovar Vasja; Dolničar Vesna; Kramar Polona; Kronegger Luka; Petrovčič Andraž; Pušnik Vika; Sicherl Pavle; Maroševič Maša 2005
Uporabniki interneta in spletna obiskanost... Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2005
Mobilna telefonija: RIS-IKT 2005 Vehovar Vasja; Lavtar Darja; Platinovšek Rok; Pušnik Vika; Kramar Polona; Petrovčič Andraž 2005
E-izobraževanje - podjetja: RIS 2005 Vehovar Vasja; Platinovšek Rok 2005
IKT v podjetjih - RIS 2005 Vehovar Vasja; Platinovšek Rok 2005
Ponudniki dostopa do interneta - podjetja... Vehovar Vasja; Platinovšek Rok; Javoršek Katja 2005
Internet in slovenska država - podjetja:... Vehovar Vasja; Platinovšek Rok 2005
Ugled podjetij - podjetja: RIS 2005 Vehovar Vasja; Platinovšek Rok 2005
Vlaganja v IKT - podjetja: RIS 2005 Vehovar Vasja; Platinovšek Rok 2005
M-bančništvo 2004/2005 Vehovar Vasja; Lavtar Darja; Kronegger Luka 2005
E-izobraževanje v terciarnem izobraževanju... Vehovar Vasja; Pehan Vesna; Lesjak Dušan; Sulčič Viktorija 2005
RIS 2004/2005: Mobilna telefonija Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2005
Spletne motnje: RIS 2004/2005 Vehovar Vasja; Lobe Bojana; Lavtar Darja; Kramar Polona 2005
E-izobraževanje 2004/2005 Vehovar Vasja; Lesjak Dušan; Lavtar Darja; Sulčič Viktorija 2005
Spletne aktivnosti 2004 Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2005
Uporaba interneta 2004/2005 Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2005
Internet in slovenska država 2004 (gospodinjstva... Vehovar Vasja; Lobe Bojana; Bućan Alenka; Lavtar Darja 2005
Spletna obiskanost 2004/2 Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2005
Gospodinjstva 2004/2: Dostop do interneta... Vehovar Vasja; ; Lavtar Darja; Bućan Alenka 2005
E-bančništvo (uporabniki interneta) 2004... Vehovar Vasja; Kronegger Luka 2005
E-nakupovanje končnih potrošnikov RIS 2004... Vehovar Vasja; Šijanec Maša 2005
Razširitev metode časovne distance na problematiko... Dolničar Vesna; Čikić Sanja; Vehovar Vasja; Sicherl Pavle; Petrovčič Andraž; Maroševič Maša 2005
E-bančništvo 2004/1 Čikić Sanja; Vehovar Vasja 2004
Stanje in trendi uporabe IKT v Slovenskem... Gerlič Ivan; Vehovar Vasja 2004
Gospodinjstva: E-nakupovanje 2004/1 Čikić Sanja; Vehovar Vasja 2004
Confidentiality Concern and On-line Shopping... Vehovar Vasja; Lobe Bojana; Kovačič Matej 2003
Spletna obiskanost 2004 Vehovar Vasja; Čikić Sanja 2004
Mobilna telefonija 2003 Vehovar Vasja; Čikić Sanja 2003
Učitelji in internet: primerjave Slovenija... Vehovar Vasja; Čikić Sanja 2003
Podjetja: Vrednotenje e-poslovanja 2003 Vehovar Vasja; Lesjak Dušan; Sulčič Viktorija; Čikić Sanja; Koren Gašper 2003
Zavodi primerjave Slovenija - EU 2003 Vehovar Vasja; Zupanič Tina; Čikić Sanja 2003
Raba interneta v Sloveniji - gospodinjstva... Vehovar Vasja 2000
Najbolj obiskane spletne strani - jesen... Vehovar Vasja 2000
Internet v šolskih zavodih 1996 Vehovar Vasja 1996
www_-_On-line_novice/?&p1=276&p2=614&p3=745&p4=0&id=745" >RIS98 powww -... Katja Rutar; Katja Lozar; Zenelj Batagelj 1998
Podjetja: ICT, uporaba interneta, ponudniki... Vehovar Vasja; Barbara Kelbl 1999
Podjetja - ugled, 1999 Vehovar Vasja 1999
Internet v šolskih zavodih 1999, podrobnej... Vehovar Vasja; Robinšek Matjaž; Omerzu Mojca 1999
Podjetja: Računalniška oprema 2002 Vehovar Vasja; Lobe Bojana; Kašnik Suzana 2002
Podjetja 2002: Spletne predstavitve & marketing... Vehovar Vasja; Lobe Bojana 2002
Uporaba interneta: Slovenija-EU 2002/2 (... Vehovar Vasja; Kragelj Boris 2002
Zdravstvo in farmacija 2001 Vehovar Vasja; Jovan Matej; Dolničar Vesna 2001
Internet v šolskih zavodih - pregledno grafi... Vehovar Vasja 1999
Osebni računalniki v slovenskih podjetjih... Vehovar Vasja 2000
Podjetja: ponudniki dostopa do interneta... Vehovar Vasja; Matija Remec 2002
Podjetja: E-bančništvo 2000/1 Vehovar Vasja 2000
Osebni računalniki med gospodinjstvi 2001... Vehovar Vasja 2001
Podjetja: elektronsko poslovanje 2002/2003... Vehovar Vasja; Alenka Pfajfar; Mateja Podlogar; Andreja Puci 2002
Podjetja: Internet in slovenska država 2002... Vehovar Vasja; Maja Škafar; Lavtar Darja 2002
Podjetja: Internet in informacijske tehnologije... Vehovar Vasja; Lavtar Darja; Pfajfar Alenka 2002
Podjetja: Telekomunikacije 2002 Vehovar Vasja; Lobe Bojana; Kašnik Suzana 2002
Uporaba interneta - gospodinjstva 2002/1... Pfajfar Alenka; Vehovar Vasja 2002
Uporabniki interneta 2001 Vehovar Vasja; Jana Murgelj 2001
Podjetja: Spletne predstavitve in spletno... Vehovar Vasja 2000
Spletna obiskanost 2002/1 Vehovar Vasja; Pfajfar Alenka 2002
Uporabnost in ocenjevanje spletnih predstavitev... Vehovar Vasja; Matelič Uroš; Dolničar Vesna 2001
Posedovanje in uporaba interneta 1999 Vehovar Vasja 1999
Indikatorji ICT v Sloveniji in EU 2001 Vehovar Vasja; Metka Kuhar 2001
Teledelo in ICT tehnologija pri delu 2001... Vehovar Vasja; Matjaž Robinšek 2001
Najbolj obiskane spletne strani- zima 1999... Vasja Vehovar 2000
Najbolj obiskane strani - pomlad 2000 Vehovar Vasja 2000
Digitalni razkorak 2001 Vehovar Vasja; Vukčevič Katja 2001
E-bančništvo: uporabniki interneta 2000/... Vehovar Vasja 2000
Internet in tercialno izobraževanje 2003... Kragelj Boris; Vehovar Vasja 2003
Mobilna telefonija (junij 2001) Vehovar Vasja 2001
E-nakupovanje 2000 Vehovar Vasja 2000
www>/?&p1=276&p2=614&p3=745&p4=0&id=745" >Bančno poslovanje 1998, anketa po Vehovar Vasja; Petrič Gregor 1998
Podjetja: Osebni računalniki 1999 Vehovar Vasja 1999
Ponudniki dostopa 2001 (spletna anketa) Vehovar Vasja; Matija Remec 2001
E-nakupovanje končnih potrošnikov 2000/2001... Vehovar Vasja 2001
Farmacija in internet 1998 Luka Kogovšek 1998
Mobilna telefonija 1999 Vehovar Vasja 1999
Gospodinjstva: Ponudniki dostopa 2002/1 Vehovar Vasja; Matija Remec 2002
Podjetja: ugled podjetij in programska oprema... Vehovar Vasja 2001
Merjenje spletne obiskanosti 2000 Vehovar Vasja 2000
Gospodinjstva: Informacijske tehnologije... Vehovar Vasja; Matija Remec 2002
Gospodinjstva: Ponudniki dostopa do interneta... Vehovar Vasja 2001
Spletno oglaševanje 2000 Vehovar Vasja 2000
Podjetja: e-poslovanje 2000/1 Vehovar Vasja 2001
Internet v šolskih zavodih 1997 Vehovar Vasja; Mojca Omerzu 1997
Internet med gospodinjstvi, telekomunikacije... Vehovar Vasja 1999
Spletno oglaševanje 2001 (spletna anketa... Vehovar Vasja; Kronegger Luka; Lavtar Darja 2001
Podjetja: Internet in ICT 2001/I Vehovar Vasja 2001
Ženske v elektronskem svetu - internet in... Martina Ilc 1998
Gospodinjstva: Osebna uporaba informacijskih... Vehovar Vasja 1999
Spletna obiskanost 2001/1 (Najbolj obiskane... Vehovar Vasja 2001
E-bančništvo: osebe in podjetja 2000 Vehovar Vasja 2000
Raba interneta v Sloveniji 1996 (podjetja... Vehovar Vasja 1996
www_1997_-_rezultati_ankete_po_podskupinah/?&p1=276&p2=614&p3=745&p4=0&id=745" >Anketa powww 1997... Vehovar Vasja 1997
Gospodinjstva 1998/1, internet in informacijske... Vehovar Vasja 1998
Najbolj obiskane spletne strani-jesen 1999... Vehovar Vasja 1999
Gospodinjstva: E-nakupovanje 2002/1 Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2002
Gospodinjstva: Dostop do interneta 2001/... Vasja Vehovar 2001
E-bančništvo: uporabniki interneta 2000 Vehovar Vasja 2000
Podjetja 1997 Vehovar Vasja; Katja Lozar 1997
E-poslovanje 1998 Petrič Gregor; Katja Lozar; Andrej Remec; Vehovar Vasja 1998
Internet v šolskih zavodih 1998/99 Vehovar Vasja; Mojca Omerzu 1998
Podjetja: Ponudniki dostopa 2000/1 Vehovar Vasja 2000
Trgovanje in elektronsko poslovanje po internetu... Vehovar Vasja; Martina Ilc 1997
E-bančništvo 2001 (spletna anketa) Vehovar Vasja; Pfajfar Alenka 2001
Šolski zavodi 2000/1 Vehovar Vasja 2000
Podjetja: Internet in ICT v podjetjih 1998... Vehovar Vasja; Barbara N. Brečko; Fojkar, Katja Lozar 1998
Bančno poslovanje med gospodinjstvi 1999... Vehovar Vasja 1999
E-nakupovanje 2001 (spletna anketa) Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2001
Mobilna telefonija 2001 Vehovar Vasja 2000
Mobile phone market in Slovenia 2000 Vehovar Vasja 2000
Gospodinjstva: Informacijske tehnologije... Vehovar Vasja 1996
www analize 1997 Vehovar Vasja; Barbara N. Brečko; Martina Ilc 1997
WWW_1998/?&p1=276&p2=614&p3=745&p4=0&id=745" >Gospodinjstva: končni uporabniki interneta... Vehovar Vasja 1998
Najbolj obiskane spletne strani-poletje... Vehovar Vasja 1999
Klasični mediji 2001 Vehovar Vasja; Kronegger Luka; Lavtar Darja 2001
Uporaba interneta: Primerjava gospodinjstev... Vehovar Vasja; Pfajfar Alenka 2002
Gospodinjstva: Spletno oglaševanje in spletne... Vehovar Vasja; Pfajfar Alenka; Koren Gašper 2002
Uporaba interneta - gospodinjstva 2002/2... Vehovar Vasja; Kragelj Boris 2002
Obrtniki: Osebni računalniki 2002 Vehovar Vasja 2002
Obrtniki 2002 Vehovar Vasja 2002
Gospodinjstva: Ponudniki dostopa 2002/2 Vehovar Vasja; Kragelj Boris 2002
Podjetja: E-bančništvo 2002 Vehovar Vasja 2002
Podjetja: Nakup in starost osebnih računalnikov... Vehovar Vasja; Lobe Bojana 2002
Podjetja: Teledelo 2002 Vehovar Vasja; Jovan Matej 2002
Podjetja: Informatika in informatiki 2002... Vehovar Vasja; Remec Jernej 2002
Podjetja 2002: ugled podjetij Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2002
Podjetja 2002: programska oprema Vehovar Vasja; Matija Remec 2002
Gospodinjstva: Internet in slovenska drž... Vehovar Vasja; Zupanič Tina 2002
Gospodinjstva: uporaba interneta 2002/3 Vasja Vehovar, Boris Kragelj 2003
Gospodinjstva: E-bančništvo 2002/2 Vehovar Vasja; Pfajfar Alenka 2002
Gospodinjstva: E-nakupovanje 2002/2 Vehovar Vasja; Lavtar Darja 2002
Šolski zavodi 2002/2003 Vehovar Vasja; Mojca Omerzu; Zupanič Tina; Kašnik Suzana 2003
SIBIS 2003 Slovenia National Report Matej Jovan, Boris Kragelj, Vasja Vehovar 2003
Computer literacy- project ALL 2002 (DRAFT... Vehovar Vasja; Kragelj Boris; Zupanič Tina 2002
Spletna obiskanost 2002/2 Vehovar Vasja; Koren Gašper; Čikić Sanja 2002
Učitelji in internet 2003 Vehovar Vasja; Čikić Sanja 2003
Uporaba interneta: Gospodinjstva 2003/2 Vehovar Vasja; Pajtler Anja 2003
Companies Slovenia: EU 2002/2003 (Comparisons... Vehovar Vasja; Jovan Matej 2002
1