Naslov Merjenje zadovoljstva strank e-uprave

Kar 97 % anketirancev (to je 100 % uporabnikov interneta) pozna vsaj eno od možnosti e-uprave. Vendar pa 49 % anketirancev uporablja internet kot tudi pozna vsaj eno od možnosti e-uprave (vsi uporabniki interneta). Najbolj so poznane elektronske upravne storitve  (med njimi najbolj e-Dohodnina), sledijo informacije in obrazci za vloge, najmanj poznana pa je možnost komuniciranja z javnimi uslužbenci  preko e-pošte.

41 % anketirancev je že uporabilo vsaj eno od možnosti e-uprave (to je 83 % uporabnikov interneta). Najbolj uporabljene so e-storitve (med njimi iskanje po katalogu COBISS), sledijo informacije in obrazci za vloge.

Poleg neuporabe interneta in  nepoznavanje možnosti e-uprave so razlogi za neuporabo zlasti v tem, da anketiranci zadeve z upravo raje urejajo na klasične načine.

Splošno zadovoljstvo z e-upravo in zaupanje v e-upravo sta ocenjena precej nižje, vendar pa bo 66 % dosedanjih uporabnikov e-uprave le-to zagotovo uporabljalo tudi v prihodnje.

Državni spletni portal e-uprava pozna le 26 % anketirancev upravnih enot. Od tega jih je portal uporabilo 60 %, kar znaša zgolj 16 % vseh anketirancev.

Telefonska anketa občanov je bila izvedena julija 2005, v kateri je sodelovalo 1028 občanov, starih vsaj 18 let, terenska anketa občanov pa je bila izvedena v 3.četrtletju 2005 na vzorcu 1135 občanov. Telefonska anketa podjetij  (349 sodelujočih)je bila izvedena februarja 2006.

Poročilo>>

Vir FU
Datum 28.01.2009