Naslov Internetna odvisnost
Avtor Andreja Jagrič
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Karmen Erjavec
Datum vnosa 28.10.2010, 12:32
Povzetek

Internetna odvisnost je relativno nova tema, stara 13 let. Rezultati študij, ki se ukvarjajo s konceptom internetne odvisnosti, pretežno izhajajo iz subjektivnih izkušenj posameznikov, medtem ko je družbeni vpliv novega medija pogosto zanemarjen. Iz tega razloga je prvi del teoretskega dela diplomske naloge namenjen predstavitvi družbenega vpliva novega medija, navede pa tudi ključne teoretske pristope, ki vsak s svoje perspektive pojasnjujejo omenjeni vpliv. V nadaljevanju prehaja na sam koncept internetne odvisnosti, predstavi njegove značilnosti in razkrije različne kritične poglede nanj. Empirični del naloge temelji na raziskovanju značilnosti internetnih odvisnikov. Z metodo meta analize so analizirane kvalitativne študije internetne odvisnosti, ki so izšle v akademskih publikacijah med leti 2007 in 2008. Njihovi rezultati pokažejo, da so predhodniki internetne odvisnosti občutki dolgočasja, osamljenosti ter nizke samozavesti, simptomi so tako psihološki kot fizični, negativni vplivi pa so večkratni in se kažejo na vseh področjih posameznikovega življenja. Metod za zdravljenje je več, največkrat pa se omenja kognitivna vedenjska terapija. Zaključek razkrije, da med leti 2007 in 2008 ni prišlo do ključnih premikov v raziskovanju internetne odvisnosti, navede pa tudi temeljne pomanjkljivosti obravnavanih študij, ki se predvsem kažejo v nenavajanju teoretičnih izhodišč.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

družbeni vpliv medija, nove tehnologije, internetna odvisnost, kvalitativna meta analiza.

Leto izida - publikacije2009