e-poslovanje

Januarja 2011 je elektronske račune pošiljalo 32% podjetij z vsaj 10 zaposlenimi osebami. E-račune v standardizirani strukturi, je prejemalo 10% podjetij. Več >>

 

Raziskave

61% slovenskih podjetij uporablja mobilno širokopasovno povezavo

30.01.13

Januarja 2012 je mobilno širokopasovno povezavo do spleta uporabljalo 61% slovenskih podjetij z vsaj 10 zaposlenimi.   >>

RIS poročila

Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji

24.11

Med slovenskimi rednimi uporabniki interneta od 18 do 75 let, je zanimanja za e-storitve javne uprave veliko. Največ zanimanja vprašani kažejo za področje e-zdravja.   >>

Internet in slovenska država 2010

18.11

V primerjavi s prejšnjimi leti ni večjih razlik, saj je polovica vprašanih mnenja, da je slovenska država dobro poskrbela za razvoj interneta. Vprašani področju razvoja interneta, poleg gradnje avtocest, pripisujejo visoko prioriteto.   >>

E-farmacija 2009

25.02

Ob prvih znakih bolezni se na internet obrne 21 % anketiranih preko telefonske ankete in 37 % anketirancev preko spletne ankete. Zdravstvene informacije preko spleta največ iščejo akutno/kronično oboleli v starosti od 30 do 50 let, vedno pogosteje pa tudi zdravniki.  >>

E-bančništvo 2009

10.10

Po zadnjih ocenah je v Sloveniji več kot milijon rednih uporabnikov interneta, od tega jih okoli 312.000 uporablja storitve e-bančništva. Še enkrat toliko jih o uporabi e-bančništva razmišlja, 87.000 pa jih namerava začeti z uporabo. Slovenija po deležu rabe e-bančništva med uporabniki interneta zaostaja za povprečjem EU (SI – 21 %, EU27 – 29 %), še bolj pa za vodilnimi skandinavskimi državami (NO – 75 %, FI -72 %).   >>