Naslov SURS: Uporaba IKT v podjetjih - pomlad 2005
Statistični urad RS je objavil rezultate raziskave Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih, ki jo je izvedel spomladi 2005.

V prvem četrtletju 2005 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 96% podjetij z 10 ali več zaposlenimi osebami, kar je za 5 odstotnih točk več od povprečja EU-25. 65% podjetij v Sloveniji je imelo ADSL povezavo, 59% pa jih je imelo svojo spletno stran. 87% podjetij je uporabljalo elektronske finančne storitve, 72% pa spletne strani državne uprave.

Rezultati raziskave >> (pdf, 1 MB)

Na RIS.org bomo pripravili tudi interpretacijo vseh podatkov in primerjavo z drugimi EU državami na podlagi podatkov Eurostat. Več o tem >>

Vir SURS
Datum 03.01.2006
Print