Naslov Dostop do interneta

Slovenija (69%) je bila v letu 2011 po deležu uporabnikov interneta (ki so internet uporabili v opazovanem letu) pod povprečjem 27 držav članic Evropske Unije (73%).

Kljub temu, da je delež za 4% višji kot v letu 2009, je za 1 odstotno točko nižji kot leta 2010. Slovenija se lahko po stopnji uporabnikov interneta primerja z Malto (69%), Španijo (69%) in Madžarsko (70%).
 

Po podatkih Eurostata se je leta 2011 v Sloveniji delež dostopa gospodinjstev do interneta skladal s povprečjem Evropske unije (73%).

V letu 2010 je imelo dostop do interneta 68% gospodinjstev, podatki za leto 2011 pa kažejo, da se je ta delež povečal na 73%. Slovenija se lahko po stopnji dostopa do interneta primerja z Slovaško, Estonijo (71%) ter Avstrijo in Malto (75%).

Nekaj let nazaj, za primerjavo vzemimo leto 2004, je bila stopnja penetracije interneta v Sloveniji 47 %. To pomeni, da se je delež dostopa gospodinjstev do spleta povečal za 11 odstotnih točk. Če to stopnjo primerjamo z zgoraj omenjenimi državami v letu 2004, so bila razmerja nekoliko drugačna. Delež dostopa je bil v Sloveniji zelo podoben deležu na Finskem, Irskem, v Avstriji ter Veliki Britaniji. Slovenija je imela v omenjenem letu večji delež internetne penetracije od EU 15, prav tako pa je bil večji od povprečja EU 27

Po deležu internetnega dostopa podjetij z nad 10 zaposlenimi, je Slovenija (97%) nad povprečjem članic Evropske Unije (95%).
 

Vir: RIS.org

Povezave:

 

Datum 18.09.2008
Print