Naslov E-uprava

Leta 2011 je 92,3% podjetij z vsaj 10 zaposlenimi osebami s pomočjo elektronske izmenjave podatkov izmenjevalo informacije s strani javne uprave. Med temi jih je 89,2% pridobivalo informacije, 89,8% ustrezne obrazce, 76,7% podjetij pa je izpolnjene obrazce vračalo prek spleta. 73,6% podjetij je opravilo celotno storitev na elektronski način brez potrebe po papirnem postopku, kažejo podatki raziskave o uporabi interneta v podjetjih, ki jo je opravil SURS.

Po podatkih Eurostatove raziskave, je v letu 2009 internet v »zadnjih treh mesecih«, z namenom dostopa do storitev e-uprave, uporabilo 32 % posameznikov od 16 do 74 let. Ta delež je nad povprečjem EU-27, ki znaša 30 %. Med omenjene storitve spadajo iskanje informacij na spletnih straneh državnih organov, prenos obrazcev s spleta, oddaja izpolnjenih obrazcev prek spleta itn.

Storitve e-uprave je v letu 2009 uporabljalo 88 % slovenskih podjetij z vsaj 10 zaposlenimi, kar je prav tako nad povprečjem EU-27 (70 %). Slovenija se uvrsti pred Luksemburg (87 %) in za Litvo (90 %).

Pri ocenjevanju dostopnosti osnovnih 20 storitev e-uprave indeks Slovenije znaša 95. Povprečje EU-27 znaša 74, prvo mesto pa si delijo države Malta, Avstrija, Portugalska in Združeno kraljestvo (indeks 100).

V prvem četrtletju leta 2008 je po podatkih SURS raziskave o Uporabi IKT spletne strani državne uprave uporabilo 30 % oseb, od tega  je 28 % oseb iskalo različne informacije, različne obrazce je iskalo 15 % oseb, izpolnjene obrazce pa je vrnilo 6 % oseb.

Povezave:

Datum 10.09.2008
Print