Statistični urad RS

Statistični urad Republike Slovenije je glavni izvajalec in povezovalec dela na področju državne statistike. Poleg povezovanja in usklajevanja statističnega sistema sodijo med njegove najpomembnejše naloge še mednarodno sodelovanje, določanje metodoloških in klasifikacijskih standardov, predvidevanje potreb uporabnikov, zbiranje, obdelava in izkazovanje podatkov ter skrb za njihovo zaupnost.

Statistični urad Urad s pomočjo ostalih izvajalcev zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.

 Na tem mestu si lahko ogledate seznam IKT raziskav Statističnega urada.

SURS IKT, gospodinjstva 2012 >>         SURS IKT, posamezniki 10-74 let 2012 >>       SURS IKT, podjetja 2012 >>

SURS IKT, gospodinjstva 2011 >>         SURS IKT, posamezniki 10-74 let 2011 >>       SURS IKT, podjetja 2011 >>

SURS IKT, gospodinjstva 2010 >>         SURS IKT, posamezniki 10-74 let 2010 >>       SURS IKT, podjetja 2010 >>

SURS IKT, gospodinjstva 2009 >>         SURS IKT, posamezniki, 10-74 let 2009 >>      SURS IKT, podjetja 2009 >>

Vprašalnik: uporaba IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih 2012 >>      Vprašalnik: uporaba IKT v podjetjih 2012 >>

Vprašalnik: uporaba IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih 2011 >>      Vprašalnik: uporaba IKT v podjetjih 2011 >>

Vprašalnik: uporaba IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih 2010 >>      Vprašalnik: uporaba IKT v podjetjih 2010 >>

Vprašalnik: uporaba IKT v gospodinjstvih in pri posameznikih 2009 >>      Vprašalnik: uporaba IKT v podjetjih 2009 >>

Podatki o uporabi IKT v podjetjih za leto 2009 zaradi prehoda na SKD 2008 in vključitve novih dejavnosti v raziskovanje niso primerljivi z objavljenimi podatki iz preteklih let. Več >>

SURS IKT, Gospodinjstva 2008 >>         SURS IKT, Gospodinjstva 10-74 let 2008 >>       SURS IKT, Podjetja 2008 >>

SURS IKT, Gospodinjstva 2007 >>         SURS IKT, Gospodinjstva 10-74 let 2007 >>       SURS IKT, Podjetja 2007 >>

SURS IKT, Gospodinjstva 2006 >>         SURS IKT, Podjetja 2006 >>

SURS IKT, Gospodinjstva 2005 >>         SURS IKT, Podjetja 2005 >>

SURS IKT, Gospodinjstva 2004 >>         SURS IKT, Podjetja 2004 >>

Statistični urad RS >>