Naslov Vizualna reprezentacija kompleksnih informacij: primer aplikacije Newsmap
Avtor Jure Požun
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor doc.dr. Andrej Škrlep
Datum vnosa 25.11.2008, 12:08
Povzetek

Inovacije na področju tehnološkega razvoja so informacijam v okviru novih medijev omogočile nezadržno osvajanje pojma globalnosti in razumevanje in reprezentacija informacij se je tako od začetka informacijske dobe, skozi dobo omrežij in vse do postmodernizma  drastično spreminjala.  Relevantnost področja vizualne reprezentacije kompleksnih informacij je iz dneva v dan večja s tem, ko se povečuje tako količina kot tudi kompleksnost informacij, ki dosegajo uporabnike ob relevantno skromnem razumevanju njihovega pomena. Zato naloga predstavlja in izpostavlja pravilne, logične in uporabne načine vizualne komunikacije in reprezentacije kompleksnih informacij v okviru analitičnega oblikovanja in na osnovi primerov opozarja na nepravilnosti. Predstavljena je uporabna vrednost vizualne komunikacije v povezavi z analitičnim oblikovanjem, izpostavlja vizualne predstave, ki so primarno vizualni dokazi, principi vizualne predstave pa temeljijo na ideji, da je odličnost vizualnega oblikovanja v veliki meri realizirana v grafičnih kreacijah, ki so korespondenčne miselnim nalogam, ki jih podpirajo.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

informacijska družba, informacija, vizualna komunikacija, analitično oblikovanje, Newsmap

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)