Naslov Digitalna demokracija v Sloveniji. Analiza strategije e-uprave.
Avtor Andraž Bobovnik
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor izr. prof.dr. Andrej Lukšič
Datum vnosa 26.11.2008, 08:11
Povzetek

Razvoj novih IKT je pomembno zaznamoval vsakdanjo družbeno realnost. Spremembe je mogoče čutiti na vseh področjih družbenega življenja. Novo družbenopolitično realnost bi lahko v prihodnosti predstavljala elektronska demokracija (e-demokracija). Razvite demokracije zahodnega tipa elektronski demokraciji v zadnjih letih posvečajo vedno več pozornosti, Slovenija pa v primerjavi z njimi vse bolj zaostaja. Eden izmed razlogov bi bil lahko tudi ta, da nimamo strateškega dokumenta, ki bi opredeljeval temeljna področja in mejnike prihodnjega razvoja e-demokracije pri nas. Ključen dokument na tem področju pri nas je tako trenutno Strategija e-uprave Republike Slovenije za obdobje 2006 do 2010 ne izpolnjuje niti najosnovnejših pogojev za uspešen razvoj e-demokracije. Za ustrezen razvoj e-demokracije bo v Sloveniji nujna izdelava specifičnega in razvojno usmerjenega dokumenta  na tem področju , le tako bo namreč mogoč prehod v resnično demokratično informacijsko družbo prihodnosti.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

e-demokracija, demokracija, e-uprava, politična participacija

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)