Naslov Mednarodna konferenca SIRIKT 2009 (zbornik)
Avtor Mojca Orel et al. (ur.)
Leto 2009
Datum vnosa 16.10.2010, 19:54
Povzetek

Letošnje leto je zaznamovano z začetkom gospodarske krize. V naslednjem, časovno še neopredeljenem obdobju se bomo morali vsi soočiti s pritiski za zmanjševanje sredstev, krčenje programov, racionalizacijo kadrov. Leta obilja so mimo in v tem trenutku se na vseh ravneh ocenjuje smiselnost finančnih vlaganj v posamezna področja. V letu 2009 bo za vse, ki se ukvarjamo z informacijskimi tehnologijami, ključna naloga prikazati, da je IT del rešitve. Nove tehnologije nikakor niso le vreča brez dna za trošenje proračunskih sredstev, lahko so ključen dejavnik racionalizacije, razvoja in prenosa znanja. V duhu kitajske poslovice o krizi in priložnosti je lahko trenutno negotovo obdobje voda na mlin novim tehnologijam. Seveda, če bomo znali videti in izkoristiti zmožnosti, ki jih ponujajo.

Ključen dejavnik pri koriščenju novih tehnologij za premagovanje težkih obdobij ni tehnologija sama po sebi, temveč širjenje, dojemanje in izmenjava novih idej in dobrih praks. V preteklih treh letih je konferenca SIRIKT postala prav to: točka kakovostne izmenjave idej, praks in tehnologij za celotno slovensko izobraževalno in raziskovalno skupnost. Konferenca je v marsičem prekosila pričakovanja organizatorjev. Zaradi velikega povpraševanja udeležencev smo morali najprej omejiti udeležbo na posameznih delavnicah, nato pa tudi na konferenci sami. IT-opremljenost konference omogoča izvedbo najzahtevnejših predavanj in predstavitev, tudi na daljavo. SIRIKT je tudi prvi tovrsten dogodek z IPv6-omrežjem.

Letošnja vodilna tema na Arnesovem delu konference SIRIKT bo AAI – infrastruktura za avtentikacijo in avtorizacijo. AAI-infrastruktura je ključna pri omogočanju uporabe e-virov, oddaljenih storitev in računalniških infrastruktur. Uporabnikom in organizacijam omogoča preprosto in varno uporabo vseh omenjenih virov ne glede na njihovo lokacijo. Do sedaj razdrobljeni viri v Sloveniji in tujini bodo lahko s pomočjo te infrastrukture postali enostavno dostopni vsem uporabnikom iz izobraževalne in raziskovalne skupnosti. Ta infrastruktura se bo v prihodnosti pokazala kot odločilna tudi pri novih načinih učenja in poučevanja, vodilni temi v nadaljevanju konference. Prepletanje in združevanje tem, ki imajo skupaj močan sinergijski učinek, je eden najbolj pozitivnih učinkov konference.

V samo dveh letih smo spletli prepoznaven in uspešen IT-dogodek za celo izobraževalno in raziskovalno skupnost, v katerega so vključeni vsi: od vrtcev, knjižnic do vrhunskih raziskovalnih ustanov. Vključenost vseh je bila ena izmed vodilnih idej pri zasnovi SIRIKT. Ministrstvo za šolstvo in šport je zagotovilo finančno podlago za obstoj konference tudi v naslednjih letih. Konferenca bo postala bolj profesionalna in še bolje organizirana. Da bo dogodek ostal povezovalen in bo vključeval kar najširši krog uporabnikov, IT-strokovnjakov, pedagogov, pa je zaveza vseh dosedanjih organizatorjev.

Leto izida - publikacije2009
Print