Naslov Odnosi z javnostmi vlade na internetu: analiza spletne strani Vlade Republike Slovenije
Avtor Anja Tehovnik
Leto 2009
Mentor doc. dr. Andrej Škerlep
Datum vnosa 30.10.2010, 19:44
Povzetek

Pojav in popularizacija interneta je močno vplivala na prakso odnosov z javnostmi, saj organizacijam omogoča dvosmerno komuniciranje z javnostmi, torej služi kot posrednik za dialog. Zaradi enostavnega dostopa in uporabe, hitrosti, zgoščenosti in lažje pretočnosti postaja celo dominantno komunikacijsko orodje, ki omogoča grajenje učinkovitih vzajemnih odnosov. Novi medij lahko z vzpostavitvijo in ohranjanjem transparentnega informiranja ter dialoškega in participativnega komuniciranja okrepi demokratični politični prostor, saj državljanom omogoča nadzor nad vlado ter aktivno sodelovanje v procesu političnega delovanja. Sodobne vlade morajo tako zagotavljati odprtost vladnega sistema, v ta namen pa najpogosteje uporabljajo spletne strani, ki z vključitvijo interaktivnih elementov lahko predstavljajo učinkovito orodje za posredovanje vladnih informacij ter vzpostavljanje dialoških odnosov. Kljub zavedanju pomena aktivne spletne komunikacije se oblike in odnos vlad do komuniciranja razlikujejo. V diplomskem delu sem z analizo spletnih orodij raziskovala, v kolikšni meri slovenska vladna spletna stran izkorišča demokratične funkcije interneta. Izkazalo se je, da je izredno bogata v informacijski transparentnosti, medtem ko potenciala interaktivnosti in dialoškosti ne izkorišča najbolje. Se pa stanje, glede na rezultate preteklih analiz, nedvomno izboljšuje.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internet, odnosi z javnostmi, politično komuniciranje, vlada, spletna stran

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)