Naslov Dolgodobno elektronsko arhiviranje
Avtor Miloš Makivić
Leto 2010
Mentor doc. dr. Janez Štebe
Datum vnosa 08.01.2011, 01:15
Povzetek

Področje o dolgodobnem in trajnem elektronskem arhiviranju oziroma ohranjanju gradiv je dokaj aktualno in se danes zaradi vpliva informacijske tehnologije tudi spreminja. Na različnih področjih dolgoročne hrambe ali trajnega ohranjanja elektronskih gradiv se pojme oziroma izraze definira in interpretira različno. To je zanimiv problem v arhivski skupnosti na splošno, kjer se ukvarjajo s podobnimi, a vseeno drugačnimi in specifičnimi problemi. V diplomskem delu raziskujem in opisujem predvsem načela, prakse in procese pri dolgotrajni hrambi in trajnem ohranjanju različnih gradiv, kot so podatki raziskav, publikacije, dokumenti in druga gradiva v elektronski obliki. Načini in postopki trajno shranjenih elektronskih gradiv pogostokrat sledijo določenim predpisom, zahtevam, standardom in priporočilom. Na praktičnem primeru opisujem uvajanje programskega orodja LOCKSS v Arhivu družboslovnih podatkov na Fakulteti za družbene vede. V dveh intervjujih pa predstavljam različne, a vseeno podobne načine, izkušnje in prakse pri e-hrambi oziroma ohranjanju digitalnih virov v Narodni in univerzitetni knjižnici ter v podjetju MFC.2.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

elektronsko gradivo, digitalno trajno ohranjanje, podatkovni arhiv, digitalna knjižnica, LOCKSS

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)